FRANSAR

Volym fransförlängning

Delicate volume/ Fransförlängning New set 850 kr 

Delicate Volume/ fransförlängning Påfyllning 800 kr 


Hollywood Volume fransförlängning

Hollywood Volume/ fransförlängning Start Set 900 kr 
Hollywood Volume/ fransförlängnin Påfyllning 800 kr


Boka tid online.